Forum
Nhà Đất Dĩ An Giá Rẻ - Printable Version

+- Forum (http://thepowereviews.com/BBS)
+-- Forum: Issue Zero. April 2017 - Special Edition (/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Forum: True Stories (/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thread: Nhà Đất Dĩ An Giá Rẻ (/showthread.php?tid=56033)Nhà Đất Dĩ An Giá Rẻ - Beatrice11 - 11-10-2017 06:01 PM

Xây dựng trên lô đất có diên tích: 4,5 X 20 = ninety six m2. Diện tích xây dựng nhà ở a hundred and forty m2. Thổ cư a hundred% sổ hồng riêng.

Feel free to visit my webpage; nhà đất bình dương