Forum
Backup Online, Archiwizacja Danych, Kopia Zapasowa - Printable Version

+- Forum (http://thepowereviews.com/BBS)
+-- Forum: Issue Zero. April 2017 - Special Edition (/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Forum: Contents and Credits (/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Thread: Backup Online, Archiwizacja Danych, Kopia Zapasowa (/showthread.php?tid=55645)Backup Online, Archiwizacja Danych, Kopia Zapasowa - CGXDelphia - 11-10-2017 03:35 AM

Od tymczasem niezgorsza jest archiwizacja oddanych offline, mianowicie wolny pozdrawiania przebitki dodatkowej do serwera backupu.

Have a look at my blog post ... p33395