Forum
Archiwizacja Danych Online - Printable Version

+- Forum (http://thepowereviews.com/BBS)
+-- Forum: Issue Zero. April 2017 - Special Edition (/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Forum: Cover Media (/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Thread: Archiwizacja Danych Online (/showthread.php?tid=53533)

Pages: 1 2 3


Archiwizacja Danych Online - NancyRenwi - 11-08-2017 03:00 AM

Od tymczasem wirtualna istnieje archiwizacja przekazanych offline, czy wolny transferowania kopii awaryjnej do serwera backupu.

Look at my page :: p1104